Group H - Seat Ibiza auto or similar (EDAV)

Tabela de Preços: 
ÉpocasPreço / dia
1 to 2 days3 to 6 days7 to 30 days31 to 60 daysOver 61 days
Christmas Season* 51.00€* 34.00€* 29.14€* 26.49€* 26.49€
Easter* 169.87€* 113.24€* 97.07€* 92.45€* 92.45€
High Season* 162.00€* 108.00€* 92.57€* 92.57€* 92.57€
High Season - September* 96.00€* 64.00€* 54.86€* 52.24€* 49.76€
June* 126.90€* 84.60€* 72.51€* 72.51€* 72.51€
Low Season* 43.50€* 29.00€* 24.86€* 23.67€* 23.67€
Low Season 2* 61.93€* 37.16€* 26.54€* 25.28€* 24.07€
Mid Season* 115.80€* 77.20€* 66.17€* 66.17€* 66.17€
October* 62.01€* 41.34€* 35.43€* 33.75€* 32.14€
Off Season* 80.00€* 61.54€* 53.33€* 45.71€* 43.54€
Peak Season* 178.20€* 118.80€* 101.83€* 96.98€* 92.36€
* Prices from