Group H - Seat Ibiza auto or similar (EDAV)

Price table: 
SeasonsPrice/Day
1 to 1 days2 to 2 days3 to 6 days7 to 10 daysOver 11 days
Christmas Season* 45.30€* 22.65€* 15.10€* 12.94€* 11.65€
High Season* 105.00€* 80.77€* 70.00€* 60.00€* 80.73€
Low Season* 43.95€* 21.97€* 14.65€* 12.56€* 11.30€
Mid Season* 147.53€* 73.77€* 49.18€* 42.15€* 37.94€
Off Season* 88.55€* 44.27€* 29.52€* 25.30€* 22.77€
Peak Season* 141.28€* 108.68€* 94.19€* 80.73€* 80.73€
* Prices from