Group H - Seat Ibiza auto or similar (EDAV)

Price table: 
SeasonsPrice/Day
1 to 2 days3 to 6 days7 to 20 days21 to 39 daysOver 40 days
Christmas Season* 87.50€* 58.33€* 50.00€* 47.50€* 45.13€
Easter* 68.90€* 45.93€* 39.37€* 37.40€* 35.53€
High Season* 89.57€* 59.71€* 51.18€* 48.62€* 46.19€
June* 68.90€* 45.93€* 39.37€* 37.40€* 35.53€
Low Season* 35.16€* 23.44€* 20.09€* 19.13€* 18.22€
Low Season 2* 37.13€* 24.75€* 21.21€* 20.15€* 19.15€
Mid Season* 62.01€* 41.34€* 35.43€* 33.66€* 31.98€
Off Season* 80.00€* 61.54€* 53.33€* 45.71€* 43.54€
Peak Season* 119.70€* 79.80€* 68.40€* 64.98€* 61.73€
* Prices from