Group D - EWMV

Price table: 
SeasonsPrice/Day
1 to 1 days2 to 2 days3 to 6 days7 to 21 daysOver 20 days
High Season135.00€67.50€45.00€38.58€34.72€
Low Season97.50€48.75€32.50€27.86€25.08€
Mid Season117.51€58.75€39.17€33.58€30.21€
Peak Season160.00€80.00€53.34€45.71€41.14€