Group E - Renault Clio SW or similar (EWMV)

Price table: 
SeasonsPrice/Day
1 to 1 days2 to 2 days3 to 6 days7 to 21 daysOver 22 days
Christmas Season* 49.82€* 24.91€* 16.60€* 14.23€* 12.81€
High Season* 167.12€* 83.56€* 55.71€* 47.75€* 42.97€
Low Season* 47.66€* 23.83€* 15.88€* 13.62€* 12.26€
Mid Season* 121.87€* 60.93€* 40.62€* 34.82€* 31.34€
Off Season* 96.10€* 48.05€* 32.03€* 27.46€* 24.71€
Peak Season* 145.00€* 111.54€* 96.67€* 82.86€* 82.86€
* Prices from