Group E - Renault Clio SW or similar (EWMV)

Tabela de Preços: 
ÉpocasPreço / dia
1 to 2 days3 to 6 days7 to 30 days31 to 60 daysOver 61 days
Christmas Season* 46.20€* 30.80€* 26.40€* 24.00€* 24.00€
Easter* 175.02€* 116.68€* 100.01€* 95.24€* 95.24€
High Season* 186.00€* 124.00€* 106.29€* 106.29€* 106.29€
High Season - September* 98.28€* 65.52€* 56.16€* 53.49€* 50.94€
June* 112.50€* 75.00€* 64.29€* 64.29€* 64.29€
Low Season* 39.90€* 26.60€* 22.80€* 21.71€* 21.71€
Low Season 2* 68.00€* 40.80€* 29.15€* 27.76€* 26.44€
Mid Season* 102.00€* 68.00€* 58.29€* 58.29€* 58.29€
October* 56.70€* 37.80€* 32.40€* 30.86€* 29.39€
Off Season* 81.25€* 62.50€* 54.17€* 46.43€* 44.22€
Peak Season* 210.00€* 140.00€* 120.00€* 114.29€* 108.84€
* Prices from