Group I - Ford Focus SW auto or similar (CWAD)

Tabela de Preços: 
ÉpocasPreço / dia
1 to 1 days2 to 2 days3 to 6 days7 to 10 daysOver 11 days
Christmas Season* 109.00€* 83.85€* 72.67€* 62.29€* 59.32€
High Season* 120.00€* 92.31€* 80.00€* 68.57€* 97.14€
Low Season* 57.50€* 44.23€* 38.33€* 32.86€* 31.29€
Low Season 2* 57.50€* 44.23€* 38.33€* 32.86€* 59.32€
Mid Season* 148.87€* 74.44€* 49.63€* 42.54€* 38.28€
Off Season* 95.00€* 73.08€* 63.33€* 54.29€* 51.70€
Peak Season* 170.00€* 130.77€* 113.33€* 97.14€* 97.14€
* Prices from