Group G - Ford Transit 9 seats or similar (FVMD)

Tabela de Preços: 
ÉpocasPreço / dia
1 to 2 days3 to 6 days7 to 20 days21 to 39 daysOver 40 days
Christmas Season* 134.38€* 89.58€* 76.79€* 72.95€* 69.30€
Easter* 145.00€* 96.67€* 82.86€* 78.71€* 74.78€
High Season* 188.50€* 125.67€* 107.71€* 102.33€* 97.21€
June* 145.00€* 96.67€* 82.86€* 78.71€* 74.78€
Low Season* 90.89€* 60.59€* 51.93€* 49.46€* 47.11€
Low Season 2* 95.98€* 63.98€* 54.84€* 52.10€* 49.50€
Mid Season* 130.50€* 87.00€* 74.57€* 70.84€* 67.30€
Off Season* 145.00€* 111.54€* 96.67€* 82.86€* 78.91€
Peak Season* 240.00€* 160.00€* 137.14€* 130.29€* 123.77€
* Prices from