Group F - Ford Focus Sw or similar (CWMV)

Tabela de Preços: 
ÉpocasPreço / dia
1 to 2 days3 to 6 days7 to 20 days21 to 39 daysOver 40 days
Christmas Season* 83.13€* 55.42€* 47.50€* 45.13€* 42.87€
Easter* 70.00€* 46.67€* 40.00€* 38.00€* 36.10€
High Season* 91.00€* 60.67€* 52.00€* 49.40€* 46.93€
June* 70.00€* 46.67€* 40.00€* 38.00€* 36.10€
Low Season* 36.98€* 24.65€* 21.13€* 20.12€* 19.17€
Low Season 2* 41.15€* 31.65€* 27.43€* 23.51€* 47.05€
Mid Season* 63.00€* 42.00€* 36.00€* 34.20€* 32.49€
Off Season* 91.00€* 70.00€* 60.67€* 52.00€* 49.52€
Peak Season* 120.00€* 80.00€* 68.57€* 65.14€* 61.89€
* Prices from