Group K1 - Kia Carens 7 seats auto or similar (SVAD)

Price table: 
SeasonsPrice/Day
1 to 2 days3 to 6 days7 to 20 days21 to 39 daysOver 40 days
Christmas Season* 141.25€* 94.17€* 80.71€* 76.68€* 72.84€
Easter* 145.00€* 96.67€* 82.86€* 78.71€* 74.78€
High Season* 188.50€* 125.67€* 107.71€* 102.33€* 97.21€
June* 145.00€* 96.67€* 82.86€* 78.71€* 74.78€
Low Season* 102.08€* 68.06€* 58.33€* 55.56€* 52.91€
Low Season 2* 107.80€* 71.87€* 61.60€* 58.52€* 55.59€
Mid Season* 117.45€* 78.30€* 67.11€* 63.76€* 60.57€
Off Season* 155.00€* 119.23€* 103.33€* 88.57€* 84.35€
Peak Season* 240.00€* 160.00€* 137.14€* 130.29€* 123.77€
* Prices from