Group L1 - Mercedes CLA Shooting Brake (WXAD)

Tabela de Preços: 
ÉpocasPreço / dia
1 to 1 days2 to 2 days3 to 6 days7 to 10 daysOver 11 days
Christmas Season* 140.00€* 107.69€* 93.33€* 80.00€* 76.19€
High Season* 630.77€* 350.43€* 252.31€* 216.26€* 205.96€
Low Season* 105.00€* 80.77€* 70.00€* 60.00€* 57.14€
Low Season 2* 105.00€* 80.77€* 70.00€* 60.00€* 76.19€
Mid Season* 414.87€* 180.38€* 165.95€* 142.24€* 135.47€
Off Season* 147.50€* 113.46€* 98.33€* 84.29€* 80.27€
Peak Season* 630.77€* 350.43€* 252.31€* 216.26€* 205.96€
* Prices from